KRO-NCRV

Voor een periode van zes maanden verzorgde ik de bureauredactie voor tijdschriften van Bindinc Custom Media, de uitgeverij van de KRO-NCRV in Hilversum. Voor het Spoorloos magazine schreef ik verschillende artikelen.

De opdracht

Als bureauredacteur zorgde ik ervoor dat o.a. het Spoorloos magazine en Perspectief werden gevuld met tekst en beeld. Werkzaamheden: Journalisten benaderen, briefings schrijven, kandidaten bellen, fotografen aanschrijven, teksten beoordelen, eindredactie, correctierondes, contact met de vormgeefster. Daarnaast heb ik zelf nog een aantal interviews gehouden en rubrieken geschreven, zoals de kunst- en cultuur rubriek van Perspectief. Een leuke opdracht waarbij ik mijn kennis van bureauredactie verder kon uitbreiden en ik veel geleerd heb over het maken van publiekstijdschriften.

Waarom Bindinc

De uitgeverij Bindinc Custom Media brengt veel tijdschriften uit voor goede doelen. KNGF Geleidehonden, Rode Kruis, Oxfam Novib, de Nierstichting, Alzheimer Nederland, het Diabetes Fonds. Daarnaast staan in de tijdschriften van de KRO-NCRV human interest verhalen centraal. Deze onderwerpen sluiten mooi aan bij waar Teksten voor morgen voor staat.